31Th5

GIỚI THIỆU CÔNG TY CP SX & TM MITACO

MITACO gia cầm, gia súc, mitaco, sản xuất, thú y, thức ăn, thủy sản CÔNG TY, GIỚI THIỆU

1/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: Công Ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại MITACO được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 2012 và đăng ký lại lần thứ 5 vào ngày 20 tháng 11 năm 2015. Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại MITACO chuyên thực hiện kinh doanh thuốc […]